User Central

PROJECTPARTNERS GEZOCHT

Kennisontwikkeling in samenwerking met de Saxion Hogeschool.

Wilt u participeren in een kennisontwikkelingsproject met de Saxion Hogeschool op het gebied van usability en beeldschermapplicaties? Neem dan contact op.

Kennisontwikkelingsproject rondom het thema gebruiksvriendelijkheid van beeldschermapplicaties.

Beeldschermapplicaties krijgen een steeds belangrijke rol in het dagelijks leven al of niet in combinatie met fysieke producten. Gebruiksvriendelijkheid wordt daarbij een steeds grotere kritische succesfactor.

Binnen dit project met als werktitel User Central wordt in samenwerking met de Saxion Hogeschool Enschede invulling gegeven aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht rondom usability en ontwerp van applicaties voor beeldschermgebruik in concrete vorm door:

  • het doorvertalen van bewezen conventies en aanpakken van gangbare sectoren die gebruikersgecentreerde ontwerptrajecten met succes invullen zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart;
  • het op basis van branchespecifieke vragen ontwikkelen van kennis op dit gebied;
  • het uitvoeren van onderzoek naar het ontwikkelen, uitvoeren en inrichten van testen en het interpreteren van testresultaten;
  • het inrichten van testfaciliteiten en het beschikbaar stellen van deze faciliteiten.

Voor de opstart van dit project worden MKB-bedrijven met kennisvragen, een kennisbehoefte of specifieke interesse in dit gebied uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit project. Dit kan door contact op te nemen.